Innan man tecknar en bilförsäkring bör man ta ställning till vilket försäkringsskydd man anser sig ha behov av. Det finns nämligen hel-, halv- och trafikförsäkring. Har priset ingen betydelse lönar det sig att ta helförsäkring eftersom det erbjuder störst ekonomiskt skydd, men om bilen man skall försäkra är billig kan man spara pengar genom att välja någon av de andra bilförsäkringarna. En bilförsäkring måste man hur som helst ha eftersom det är lag på att motorfordon som används i trafik skall vara försäkrade.

Genom att ha en bilförsäkring får man alltid ersättning vid personskada. Om det är en annan medtrafikant som har orsakat skadan är det dennes försäkring som används. Försäkringen gäller alla som sitter i bilen och täcker även andra personer i trafiken som har skadat sig om olyckan är framme. Detta innebär att bilförsäkringen även ersätter medtrafikanternas skadade egendom, men man får aldrig ersättning för de skador som uppstår på den egna bilen om man själv har orsakat olyckan.

Trygg bilkörning med rätt däck och försäkring.

En faktor som påverkar valet av bilförsäkring är självfallet priset. Alla försäkringsbolag erbjuder olika alternativ och det klokaste valet är att ha flera försäkringar hos samma bolag. På så sätt kan man ofta dra nytta av olika rabatter och erbjudanden. Något många dock inte är medvetna om är att åldern kan påverka priset. Exempelvis har många bolag en åldersgräns på 25 år, vilket innebär att de som ligger under gränsen betalar dyrare självrisk på grund av att de statistiskt sett råkar ut för fler olyckor.

Förutom att ha rätt försäkring lönar det sig alltid att ha rätt däck för att göra bilkörningen så trygg som möjligt. Faktum är att en av de vanligaste orsakerna till bilolyckor är att däcken inte klarar av väglaget. I till exempel Ronneby finns det experter på däckbyte som dagligen hjälper bilförare att välja rätt däck. Genom att investera i bildäck förkortar man bromssträckan och är redo för det trafikkaos som årets första snö brukar orsaka.